Sinners & Saviours


Did you know that I have the honor to be the muse of Sinners & Saviours during 2015? 
Already made a few shoots for them together with Felicia Püschl. One of the will be published in May 26th on the cover and also in the magazine of Scandinavian Tattoo Magazine. Really excited.

Not long ago we did another one, more fashion/dark. This is the results. Hope you like it!Visste ni att jag har äran att under 2015 vara musa för Sinners & Saviours?
Redan gjort ett par plåtningar, varav den ena inom kort blir publicerad på omslag och i tidningen av Scandinavian Tattoo Magazine. Riktigt glad över detta!

Inte för sålänge sen gjorde vi ytterligare en plåtning, mer fashion/dark. Detta är resultatet. Hoppas ni gillar den!


Eleine, Model Pictures | alternativ modell, alternative model, backdrop, bandprylar, deadly seams, elegant curiosities, eleine, felicia püschl, goth, gothic, gothic and amazing, heartbreak tattoo, hälsahelhet, juvéderm, metal, metal sweden, model, modell, sinister, sinners & saviours, sverige, sweden, symfonisk metal, symphonic metal, the gothic shop | |
Upp